Tłumaczenia techniczne

fotos2

Tłumaczenia techniczne

Wykonuję tłumaczenia z dziedziny budownictwa, automatyki, motoryzacji, budowy maszyn, górnictwa, ochrony środowiska, energetyki oraz informatyki.

Po pomyślnym przejściu procedury kwalifikującej od roku 2010 należę do rejestru tłumaczy Naczelnej Organizacji Technicznej, (legitymacja o nr 01146 ważna do roku 2015).
Zapewniam, że układ graficzny oryginału będzie zachowany oraz że tłumaczenie będzie poprawne pod względem merytorycznym, gramatycznym i stylistycznym.

Oferuję tłumaczenia:

  • dokumentacji technicznej
  • opisów maszyn
  • opisów części urządzeń technicznych i ciągów produkcyjnych
  • norm ISO i PN oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  • instrukcji obsługi
  • kart charakterystyki
  • warunków odbioru technicznego
  • katalogów produktów