Tłumaczenia przysięgłe

przysiegle

Tłumaczenia przysięgłe

Wykonuję tłumaczenia dyplomów, świadectw, aktów urodzenia, małżeństwa, wyciągów z księgi wieczystej, faktur, zaświadczeń NIP, REGON, KRS, umów, dokumentów samochodowych itd.oraz tłumaczenia ustne poświadczone np. u notariusza, w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego. Zostałam ustanowiona tłumaczem przysięgłym wg. nowych zasad po zdaniu egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości (numer wpisu na listę tłumaczy przysięgłych TP/73/11) Zobacz moją ofertę: