Egzamin - szkolenia

Kursy przygotowujące do egzaminu dla tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego

 

Przeprowadzam kursy indywidualne i grupowe przygotowujące do egzaminu, części pisemnej i ustnej, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online dla kandydatów mieszkających w Polsce i za granicą.

Program kursu przygotowującego do części pisemnej obejmuje tłumaczenie i analizę tekstów prawnych, prawniczych, tekstów z dziedziny ekonomii i finansów oraz tekstów prasowych. Uczestnicy szkolenia otrzymują listę literatury fachowej oraz niezbędnych słowników, a także różne materiały ułatwiające przyswojenie terminologii. Podczas szkoleń omawiam sposób przekładu tekstu oraz przekazuję także informacje o różnicach leksykalnych między niemiecką i austriacką odmianą języka.

Program kursu przygotowującego do części ustnej obejmuje omówienie technik i zasad stosowanych przy tłumaczeniach konsekutywnych i a vista, analizę i syntezę informacji w tłumaczeniu konsekutywnym, trening tłumaczeń a vista i konsekutywnych, ćwiczenie umiejętności sporządzania notatek w tłumaczeniu konsekutywnym, ćwiczenia doskonalące pamięć, uzupełnianie i poszerzanie terminologii z zakresu języka prawniczego i prawnego, omówienie tłumaczeń na podstawie nagrań i przedstawienie kryteriów oceny tłumaczeń ustnych.

Na szkoleniu wykonywane są tłumaczenia tekstów z zakresu prawa rodzinnego, prawa spółek handlowych, prawa administracyjnego, karnego procesowego, pracy, podatkowego, spadkowego, akty notarialne, umowy cywilnoprawne i inne.

Przeprowadzając szkolenie do egzaminu opieram się na własnym doświadczeniu przygotowywania się i zdawania egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz na doświadczeniu jako dyplomowany tłumacz konferencyjny języka niemieckiego.

 

Opinie

Referencja

Niniejszym potwierdzam udział w kursie indywidualnym online
( 20 godzin lekcyjnych ) z Panią Grażyną Döhring, który miał na celu przygotowanie mnie do egzaminu na tłumacza przysięgłego z części pisemnej i ustnej.
Mieszkam za granicą i długo szukałam takiej usługi, ponieważ po studiach chciałam odświeżyć ,a także poszerzyć swoją wiedzę w zakresie tłumaczeń. Na szczęście znalazłam ofertę Pani Grażyny i mogę z cała odpowiedzialnością polecić wszystkim , którzy chcą się profesjonalnie przygotować do egzaminów, a nie mogą studiować stacjonarnie. Kurs online z Panią Grażyną Döhring to wygodna i elastyczna forma dalszego dokształcania.
Pani Grażyna była bardzo dobrze przygotowana do każdych zajęć, punktualna i z profesjonalnym podejściem.
Wysoko oceniam współpracę z Panią Grażyną , zarówno jej zaangażowanie w zajęcia.
Nie było problemów z ustaleniem terminów i godzin zajęć.
Dzięki temu kursowi uzyskałam pomoc merytoryczną, wiele przydatnych informacji, jak i wskazówek dotyczących egzaminów.

Z przyjemością wybrałabym ponownie ten kurs.

Angelika Orzel

 

Bardzo polecam zajęcia z zakresu tłumaczeń, zarówno ustnych, jak i pisemnych, u p. Dӧhring. Dlaczego? Oto i powody: bezstresowa forma zajęć, stopień trudności tłumaczonych tekstów dopasowany do osoby uczącej się, nacisk na tłumaczenia, które danej osobie sprawiają trudność, szeroka paleta tematyki tłumaczonych tekstów, złote rady, przydatne dla każdego i na każdym etapie nauki tłumaczeń, porady w zakresie doboru literatury fachowej oraz indywidualne podejście do każdego.

100% zadowolenia!

Joanna

 

Zajęcia przybliżyły mi tematykę i zakres tłumaczeń przysięgłych. Pani Grażyna Döhring wyjaśnia wszystko w przystępny i cierpliwy sposób. Daje również bardzo cenne wskazówki odnośnie egzaminu na tłumacza przysięgłego. Bardzo serdecznie polecam?

Monika

 

Harmonogram

Temat I Wprowadzenie. Prezentacja literatury fachowej oraz niezbędnych słowników. Krótkie omówienie przebiegu egzaminu pisemnego i ustnego. Omówienie kodeksu tłumacza przysięgłego

Temat II Pouczenia, Formalne cechy tłumaczeń uwierzytelnionych

Temat III Prawo karne: postanowienia

Temat IV Prawo karne: wyroki

Temat V Pisma różne w postępowaniu karnym, np. protokół przesłuchania świadka, akt oskarżenia, postanowienie o przedstawieniu zarzutów.

Temat VI Prawo cywilne rodzinne – wyroki i postanowienia rozwodowe

Temat VII Prawo cywilne – sprawy opieki nad dziećmi

Temat VIII Prawo spadkowe

Temat IX Prawo nieruchomości

Temat X Prawo spółek handlowych

Temat XI Prawo Unii Europejskiej

Temat XII Teksty prawne, ustawy

Temat XIII Prawo pracy

Temat XIV Dokumenty USC

Temat XV Prawo podatkowe, rachunkowość i finanse

Temat XVI Prawo administracyjne

Temat XVII Akty notarialne

Temat XVIII Teksty prasowe

 

Cennik

Koszt pierwszych zajęć: 120 zł

Koszt pakietu 10-godzinnego: 1200 zł

Koszt pakietu 20-godzinnego: 2400 zł