Prüfung - Schulungen

Kursy przygotowujące do egzaminu dla tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego

Przeprowadzam kursy indywidualne i grupowe przygotowujące do egzaminu, części pisemnej i ustnej, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online dla kandydatów mieszkających w Polsce i za granicą.

Program kursu przygotowującego do części ustnej obejmuje omówienie technik i zasad stosowanych przy tłumaczeniach konsekutywnych i a vista, analizę i syntezę informacji w tłumaczeniu konsekutywnym, trening tłumaczeń a vista i konsekutywnych, ćwiczenie umiejętności sporządzania notatek w tłumaczeniu konsekutywnym, ćwiczenia doskonalące pamięć, uzupełnianie i poszerzanie terminologii z zakresu języka prawniczego i prawnego, omówienie tłumaczeń na podstawie nagrań i przedstawienie kryteriów oceny tłumaczeń ustnych.

Na szkoleniu wykonywane są tłumaczenia tekstów z zakresu prawa rodzinnego, prawa spółek handlowych, prawa administracyjnego, karnego procesowego, pracy, podatkowego, spadkowego, akty notarialne, umowy cywilnoprawne i inne.

Przeprowadzając szkolenie do egzaminu opieram się na własnym doświadczeniu przygotowywania się i zdawania egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz na doświadczeniu jako dyplomowany tłumacz konferencyjny języka niemieckiego.