Cennik

wycena

Cennik

Tłumaczenia pisemne

  • Uwierzytelnione (przysięgłe)

Za stronę obliczeniową (1125 znaków ze spacjami): PL-DE: 45 zł brutto DE-PL: 45 zł brutto

  • Nie uwierzytelnione (zwykłe)

Za stronę obliczeniową: PL-DE: 40 zł brutto DE-PL: 40 zł brutto  

Stawki wynagrodzenia za tłumaczenia poświadczone wykonane dla sądu, prokuratora i policji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/nowe-stawki-wynagrodzenia

Tłumaczenia ustne

Wycena następuje po przedstawieniu zapytania.

W przypadku odstąpienia Zleceniodawcy od zlecenia (odwołania tłumaczenia ustnego) w terminie od 7 do 2 dni przed umówionym terminem wykonania tłumaczenia ustnego, wynagrodzenie za tłumaczenie wynosi 50% uzgodnionej kwoty.
Jeśli odstąpienie Zleceniodawcy od zlecenia nastąpiło w terminie 1 dnia przed umówionym terminem wykonania tłumaczenia ustnego lub w dniu wykonania tłumaczenia tłumaczowi przysługuje  wynagrodzenie w wysokości 100% uzgodnionej kwoty. Złożenie zamówienia oznacza akceptację powyższych warunków odwołania tłumaczenia.